Taxi Alingsås Integritetspolicy (gammal)

Taxi Alingsås AB med organisationsnummer 556324-9118 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss och vi vill försäkra dig om att vi följer dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. I vår integritetspolicy förtydligas hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna boka och utföra din resa eller skicka orderbekräftelser. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av texten.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

När du beställer en taxi eller reser med oss hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Uppgifter om din resa, t ex beställd upphämtningstid, adress, pris, resmål och restyp, t ex persontransport och budtransport
 • Uppgifter om särskilda behov, t ex ledsagning, rullstolstransport, eller allergier, när sådana uppgifter behövs
 • Uppgifter om betalning

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som resenär
 • Ta betalt för resan
 • Via app, SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation kunna skicka orderbekräftelse eller meddela att din beställda bil är på väg
 • Säkerställa att du får den restyp du beställt och behöver
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms
 • Ta fram statistik i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller resan, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik, för att marknadsföra våra tjänster och för att säkerställa betalning.

Du som är ansluten till ett företagskonto eller ett familjekonto eller på annat sätt betalar din resa på faktura

Vi hanterar, utöver vad som beskrivs i punkterna ovan, även:

 • Uppgifter om din anslutning till ett företagsavtal, familjekonto eller annat avtal som faktureras, och din behörighet under detta avtal
 • Faktureringsinformation
 • Uppgifter om din rese- och köphistorik

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera din anslutning till ett avtal
 • Administrera betalning
 • Sammanställa statistik över bokningar och resor i syfte att rapportera till avtalskunden (den som är huvudansvarig för avtalet)
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra obehörig användning eller användning som på annat sätt strider mot avtalsvillkoren

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt berättigade intresse att administrera och följa upp resandet inom företaget. Vi hanterar också dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om dina resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

När du kontaktar oss i andra frågor

När du kontaktar oss med andra frågor än att beställa resor hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om ditt ärende, t ex synpunkt eller fråga

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex offerera priser och hantera klagomål
 • Förbättra våra tjänster
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Taxi Alingsås AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Anslutna åkerier till Taxi Alingsås AB, som åt Taxi Alingsås utför transporter i enlighet med Taxi Alingsås AB:s transportörsavtal
 • Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Taxi Alingsås AB:s räkning
 • Om du bokar eller reser genom företagsavtal kan uppgifter om köp- och resehistorik komma att lämnas ut till företaget vi har ett avtal med
 • Din bank när du betalar med kort
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Taxi Alingsås AB:s räkning ska alltid ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Undantaget är mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex myndighet eller bank. Då gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför vidtar vi en rad åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du den användningen.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet –du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Taxi Alingsås AB
Stationsgatan 5
441 30 Alingsås

Uppge ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.