Miljö

Taxi Alingsås är sedan 2010 ett miljödiplomerat företag som kontrolleras minst en gång varje år för fortsatt diplomering. Detta hjälper oss att organisera och bibehålla arbetet för en hållbar miljö och höjer kvaliteten på vår verksamhet.

Nedan följer exempel på hur vi på Taxi Alingsås arbetar för en hållbar miljö.

Miljöfordon

Vi har inlett en övergång till miljöfordon. Övergången ska vara fullföljd 2016.

Eco-driving

Våra förare är särskilt utbildade i eco-driving, för en körstil som värnar om såväl fordonet som miljön.

Nyutbildning inom miljö

Alla nyanställda på Taxi Alingsås får genomgå en grundläggande miljöutbildning, med uppföljning minst vart tredje år.

Lokal växel

Vi använder oss av en lokal växel för att nå högeffektiv bokning och minsta möjliga antal stillastående bilar.