Vid kontakt med oss

När du kontaktar oss i andra frågor

När du kontaktar oss med andra frågor än att beställa resor hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Information om ditt ärende, t ex synpunkt eller fråga

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

  • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex offerera priser och hantera klagomål
  • Förbättra våra tjänster
  • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).