Fakturabetalning

Du som är ansluten till ett företagskonto eller ett familjekonto eller på annat sätt betalar din resa på faktura

Vi hanterar, utöver vad som beskrivs i punkterna ovan, även:

  • Uppgifter om din anslutning till ett företagsavtal, familjekonto eller annat avtal som faktureras, och din behörighet under detta avtal
  • Faktureringsinformation
  • Uppgifter om din rese- och köphistorik

Personuppgifterna hanteras för att:

  • Administrera din anslutning till ett avtal
  • Administrera betalning
  • Sammanställa statistik över bokningar och resor i syfte att rapportera till avtalskunden (den som är huvudansvarig för avtalet)
  • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra obehörig användning eller användning som på annat sätt strider mot avtalsvillkoren

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt berättigade intresse att administrera och följa upp resandet inom företaget. Vi hanterar också dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter om dina resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.