Våra skyldigheter

När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Taxi Alingsås AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • Anslutna åkerier till Taxi Alingsås AB, som åt Taxi Alingsås utför transporter i enlighet med Taxi Alingsås AB:s transportörsavtal
  • Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Taxi Alingsås AB:s räkning
  • Om du bokar eller reser genom företagsavtal kan uppgifter om köp- och resehistorik komma att lämnas ut till företaget vi har ett avtal med
  • Din bank när du betalar med kort
  • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Taxi Alingsås AB:s räkning ska alltid ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Undantaget är mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex myndighet eller bank. Då gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför vidtar vi en rad åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du den användningen.